Caspian European Club-un üzvlük
Caspian European Club-un üzvlük

Baku Holiday Travel Caspian European Club-un üzvü.

-----------
2013-cü ildən fəaliyyətə başlayan Baku Holiday Travel turizm şirkəti xidmət sahəsini daim inkişaf edərək bir çox Beynəlxalq şirkətlərə üzv seçilmişdir. 2017-ci il oktyabrında Caspian European Club-un üzvü olaraq əlaqələrini genişləndirmişdir.

-----------
Caspian European Club (Caspian Business Club) sıralarında dünyanın 70 ölkəsinin 5 000-dən artıq şirkət və təşkilatını birləşdirən, Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionu dövlətlərinin ərazisində fəaliyyət göstərən (və ya fəaliyyət göstərmək niyyətində olan) ən nəhəng və dinamik inkişaf edən regional təşkilatdır.

7